Foreningen

Da det er vedtaget at opløse Pharmaforsikring er foreningens ferieboliger sat til salg. Se mere om salg af boligerne her.

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Pharmaforsikring den 13. juni 2022

Den ordinære generalforsamling i Pharmaforsikring blev afholdt den 13. juni 2022 virtuelt via Zoom. Der var tale om en formel generalforsamling, da det er vedtaget at opløse Pharmaforsikring. Der mangler udelukkende at blive solgt den sidste af foreningens ejendomme, for endeligt at kunne opløse foreningen. 

Du kan læse referatet her

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 5. Fastsættelse af eventuelt kontingent
 6. Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt 

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Pharmaforsikring den 7. juni 2021

Den ordinære generalforsamling i Pharmaforsikring blev afholdt den 7. juni 2021 virtuelt for medlemmer, dog sad bestyrelsen sammen. Der var tale om en formel generalforsamling, da det er vedtaget at opløse Pharmaforsikring. 

Du kan læse referatet her

Dagsorden var som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens årsberetning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 5. Fastsættelse af eventuelt kontingent
 6. Fastsættelse af honorar til bestyrelsesmedlemmerne
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 7. april:

Grundet COVID-19 blev Pharmaforsikrings ekstraordinære generalforsamling afholdt virtuelt den 7. april kl. 09.30.

Du kan læse referatet fra den ekstraordinære generalforsamling i Pharmaforsikring her

Dagsorden var som følger: 

 

 1. Valg af dirigent

 2. Forslag om opløsning af Pharmaforsikring med udlodning af 50% af foreningens aktiver til en nystiftet forening til varetagelse af apotekersidens forsikringsbehov og 50% af foreningens aktiver til Pharmadanmark samt bemyndigelse til bestyrelsen

 3. Eventuelt

Beslutningsforslag om opløsning af Pharmaforsikring blev drøftet på ekstraordinær generalforsamling den 4/3 2021, men da der ikke var tilstrækkeligt antal medlemmer repræsenteret, i henhold til vedtægtens § 8, kunne forslag ikke endelig godkendes på denne generalforsamling. Der indkaldes derfor til ny ekstraordinær generalforsamling. 

Følgende beslutningsforslag stilles derfor til generalforsamlingen:

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at opløse Pharmaforsikring ved en solvent opløsning. 

Bestyrelsen indstiller, at foreningens formue i forbindelse med opløsningen uddeles med 50% af formuen til en nystiftet forening til varetagelse af apotekersidens forsikringsbehov og 50% af formuen til Pharmadanmark.

Det foreslås endvidere, at bestyrelsen bemyndiges til nærmere at gennemføre opløsningen, herunder (men ikke begrænset til) at foretage realisering af foreningens aktiver, indfrielse af foreningens passiver, træffe beslutning om udlodning af aktiver og evt. passiver til en nystiftet forening til varetagelse af apotekersidens forsikringsbehov og Pharmadanmark samt træffe beslutning om endelig opløsning af foreningen.