Foreningens Historie

Pharmaforsikring blev dannet i 1927 under navnet Forsikringsforeningen for farmaceuter i Danmark. Her blev der indgået en aftale med forsikringsselskabet Nye Danske af 1864. Denne aftale er siden blevet videreført gennem adskillige fusioner og senest i 1995 mellem Baltica og Tryg.

Foreningens overskud anvendes som legater til studerende på godkendte studieophold samt til medlemmer, der er kommet i økonomisk, helbredsmæssig eller anden form for nød.

Foreningens midler er anbragt  i værdipapirer dels i ferieboliger, der tjener som gode ferieboliger til udlejning til foreningens medlemmer.

I takt med at det nu er muligt for alle akademikere på lægemiddelområdet at være medlemmer i Pharmadanmark, skiftede Forsikringsforeningen for farmaceuter i Danmark i 2013 navn til Forsikringsforening for medlemmer af Pharmadanmark og Danmarks Apotekerforening.